Infrabel werft 100 geiten en schapen aan! - 19/07/2018

In Muizen kan je momenteel een honderdtal geiten en schapen zich te goed zien doen aan de vegetatie en het gras op de bermen langs het spoor. Deze nieuwe rekruten van Infrabel worden ingezet om het gras op de spoorbermen die moeilijk bereikbaar zijn, kort te houden. Een natuurvriendelijk alternatief voor machinaal maaien!

Muizen

​Sommige spoorbermen zijn moeilijk bereikbaar, waardoor machinaal maaien onmogelijk is. Infrabel heeft daarom een proefproject opgestart met 100 “ervaringsdeskundigen”: 85 schapen en 15 geiten! En ze laten er duidelijk geen gras over groeien!

Infrabel doet al geruime tijd inspanningen om de impact van zijn activiteiten op het milieu te verminderen. Bedoeling is de natuur zoveel mogelijk te beschermen door zo weinig mogelijk machinale werktuigen te gebruiken. Het is dus zeker mogelijk dat we in de toekomst nog wel vaker kuddes zullen zien grazen op de spoorbermen. Na Dilbeek is het nu de beurt aan Mechelen om als “proefkonijn” deel te nemen aan dit project. Bij een positieve evaluatie kan het initiatief uitgebreid worden naar andere plaatsen.

Tijdens de testfase wordt een risicoanalyse uitgevoerd om na te gaan of de dieren geen hinder ondervinden van het treinverkeer. Er werd een mobiele omheining geplaatst zodat de dieren veilig kunnen grazen, en uiteraard om te vermijden dat ze op het spoor of buiten het spoorwegdomein zouden belanden.

Proefproject

Tijdens deze eerste fase wordt het project geëvalueerd om de verbeterpunten in kaart te brengen. Er wordt een studie uitgevoerd naar de effecten van schapenbegrazing op de spoorwegbermen. Zo wordt er onder meer gepeild naar de invloed ervan op invasieve exoten. Dat zijn planten die van nature niet in onze streken voorkomen en de diversiteit van de lokale flora aantasten. Een kudde grazende geiten en schapen kan meehelpen deze uitheemse planten te verwijderen. In samenwerking met verschillende milieu- en natuurverenigingen werd een inventaris opgesteld van plaatsen op het spoorwegdomein die zich daar het best toe lenen. Niet alleen de biodiversiteit werd in kaart gebracht ook de veiligheid van elke locatie wordt onderzocht om ongevallen te vermijden.

We houden ook de staat van de bermen in het oog en zien erop toe dat de stabiliteit en de structuur van de taluds waarop de dieren grazen, intact blijven