Bouw toegangen perron 2 in station van Temse

Infrabel en NMBS starten met de aanleg van toegangen (helling en trappen) naar perron 2van het station van Temse vanuit de tunnel in de Guido Gezelleplaats.

Guido Gezelleplaats

Début des travaux: 23 april 2018
Fin des travaux: Eind maart 2019

Plus d'informations sur les travaux

Welke hinder kunt u ondervinden?

 • Werken worden grotendeels overdag uitgevoerd
  • Bij nachtwerken, worden de buurtbewoners verwittigd via een bewonersbrief.
 • De tunnel aan de Guido Gezelleplaats wordt vanaf 14 mei tot 10 november afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
  • Omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer via Stationsstraat, Consciencestraat, Wilfordkaai, Rik de Rycklaan
  • Corridor voor fietsers en voetgangers 
   • Tijdens beperkte periodes ook afgesloten voor fietsers en voetgangers: vanaf 16 mei (10u) tot 30 mei (15u) en één week in de periode van eind augustus/begin september
 •  Tijdelijke innames (één rijvak, rijrichting Sint-Niklaas) op N16
 • Treinverkeer niet onderbroken tijdens werken, perrons blijven toegankelijk via voetgangersbrug tot november 2018, erna via de nieuwe toegangen
 • Inname van aantal parkeerplaatsen tijdens werkzaamheden: NMBS bouwt extra fietsenstalling voor 56 fietsen naast stationsgebouw

Welke werken voeren wij uit?

Er zijn drie deelprojecten:

1. Bouw van reizigerstoegangen naar perron 2 vanuit de tunnel aan de Guido Gezelleplaats (23 april - 10 november)

 • Er komt een helling naar perron 2 en ook trappen met leuningen naar beide perrons

 • De toegangen naar perron 2 worden overdekt door een luifel met ledverlichting

2. Demontage van de tijdelijke voetgangersbrug in Temse  (10 november 2018 – januari 2019)

3. Uitbreken fundering tijdelijke voetgangersbrug (januari 2019)

 

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.