Het windturbinepark Greensky breidt uit: 9 nieuwe windturbines in het Waalse gewest - 06/06/2017

De negen windturbines, gelegen langs de E40 rondom de gemeentes Lincent (5), Orp-Jauche (1), Hélécine (1) en Hannut (2), worden toegevoegd aan de zeven windturbines die eerder gebouwd zijn in Gingelom. Het windturbinepark werd op dinsdag 6 juni plechtig geopend in aanwezigheid van François Bellot - federaal Minister van Mobiliteit en Transport en een vertegenwoordiger van Carlo Di Antonio - Waals Minister van Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening. De negen windturbines worden aangesloten op de elektrische installaties van Infrabel waardoor een deel van de windenergie rechtstreeks gebruikt wordt door de treinen.

Het project “Greensky”, een partnership tussen ENGIE Electrabel (50 %), Infrabel (10 %), de stad Sint-Truiden (23 %) en de intercommunale IBE (17 %), wordt zo een van de grootste windmolenparken in België: het park bestaat in totaal uit 25 windturbines, verspreid over zes gemeentes, vier provincies en twee gewesten en zal uiteindelijk een van de grootste windturbineparken in België worden. Vandaag zijn er in totaal 16 windmolens operationeel (7 in Gingelom sinds 2015 en 9 nieuwe in Wallonië).
De negen windturbines, met een capaciteit van 18 MW en een hoogte van 150 meter, zullen jaarlijks 58 000 MWh produceren wat overeenkomt met een equivalent jaarlijks verbruik van 16 000 huishoudens en 26 000 ton vermeden CO2-uitstoot. De investeringskost van het project bedraagt ongeveer 30 miljoen EUR. De 16 geplaatste windturbines vertegenwoordigen een totale capaciteit van 32 MW, een jaarlijkse productie van 94 000 MWh die vergelijkbaar is met het equivalent verbruik van 26 000 huishoudens en 42 000 ton vermeden CO2-uitstoot.

Uniek aan dit project is dat de opgewekte windenergie onmiddellijk geïnjecteerd wordt in het stroomnet van Infrabel via haar hoogspanningspost  (36 kV-onderstation) in Avernas. Infrabel beschikt er tevens over een hoogspanningspost van 150 kV. Deze twee posten voorzien het lokale treinverkeer van elektriciteit. Dagelijks gebruiken 170 treinen  op de hogesnelheidslijn Leuven-Luik (HSL2) en op de klassieke lijnen Leuven-Luik (L36) en Landen-Hasselt (L21) een deel van die elektriciteit. Het windturbinepark  illustreert de steun van Infrabel in hernieuwbare energieprojecten als onderdeel van haar duurzaam strategiebeleid.

Dankzij deze nieuwe windmolens bereikt ENGIE Electrabel, verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie van windturbines, de kaap van 100 MW windcapaciteit onshore in Wallonië. Dit is een symbolische kaap voor ENGIE Electrabel als grootste groene stroomproducent van het land. In 2016 werden er 18 windturbines gebouwd, samen goed voor een capaciteit van 44 MW. Eind 2017 zullen er 26 nieuwe windturbines in dienst zijn, waaronder de 9 windturbines van het park Greensky. De onderneming heeft de ambitie om een geïnstalleerd vermogen te halen van meer dan 500 MW tegen 2020.

De stad Sint-Truiden trekt resoluut de kaart van de toekomst en die toekomst is groen. Met een slim en innovatief duurzaamheidsbeleid wil het stadsbestuur burgers sensibiliseren rond het milieu en klimaat. Zo stelt de stad binnenkort een deel van haar elektrische wagens via autodelen ter beschikking van de inwoners en participeert ze aan Greensky om gezinnen en het spoornet te voorzien van hernieuwbare energie. Sint-Truiden investeert vandaag in groene stroom, om de opbrengsten morgen naar haar bevolking te laten terugvloeien. 

De Raad van Bestuur van IBE heeft zijn oprechte waardering uitgesproken over de projecten van Greensky en in het bijzonder over deze in Lincent en omgeving.