Infrabel lanceert een nieuw spelletjesboek over spoorveiligheid - 07/12/2017

Na de Schoolkit heeft Infrabel een nieuwe tool ontwikkeld om kinderen uit het lager onderwijs de levensbelangrijke regels rond spoorveiligheid spelenderwijs aan te leren. Een spelletjesboek met kruiswoordraadsels, quizvragen en tips over hoe zich veilig te gedragen aan overwegen, langs het spoor en in stations. Tijdens een speciale sensibiliseringsdag voor meer dan 100 leerlingen werd dit educatieve doe-boekje in primeur voorgesteld in de Stedelijke Basisschool Spoele in Lokeren.

Spelletjesboek met veiligheidsoefeningen is vervolg op de schoolkit

Het nieuwe spelletjesboek telt 16 pagina’s en omvat verschillende oefeningen en spelletjes rond het thema spoorveiligheid. Zo moet je ondermeer de juiste verkeersborden bij een overweg tekenen, ga je op zoek naar de gevaarlijke situaties in een station, ontcijfer je een veiligheidscode en vind je veilig de weg terug langs het spoor, of neem je deel aan een grote veiligheidsquiz. Dankzij het kleurrijke oefenboekje leren de kinderen spelenderwijs wat wel en niet mag in de buurt van de sporen.

Het is een aanvulling op de “Schoolkit” die dit voorjaar werd gelanceerd. Die veiligheidskit is gemaakt voor leerkrachten (of medewerkers van Infrabel die als ambassadeurs optreden) om hun lessen nog beter te structureren op maat van de leerlingen. De sensibiliseringskit richt zich vooral op kinderen uit het lager onderwijs (minder dan 12 jaar) en spitst zich toe op de elementaire veiligheidsregels op het spoordomein.

De Schoolkit bestaat uit 5 lesmodules:

 • Module 1           Bezoek met kinderen aan een station en een overweg om hun de verschillende

  locaties en veiligheidsinstallaties te tonen en uit te leggen;

 • Module 2           Theoretische presentatie (+ quiz) met een overzicht van de veiligheidsregels;
 • Module 3           Reuzenganzenbordspel over veiligheid langs het spoor;
 • Module 4           Gezelschapsspel “Spoorzoekers” specifiek voor leerlingen uit het 5de en 6de jaar;
 • Module 5           Thematische veiligheidsaffiches (overwegen, in het station en langs het spoor)

  met vragen en afbeeldingen.

  Het nieuwe spelletjesboek kan je net als de Schoolkit gratis bestellen via schoolkalender@infrabel.be of via www.infrabel.be/nl/lesrubriek waar je beiden ook kan downloaden.

Andere sensibiliseringsacties voor kinderen

Infrabel zet zich immers permanent in om jongeren bewust te maken om altijd de verkeersregels langs het spoor, aan overwegen en in de stations te respecteren. Al 9 jaar wordt bij het begin van ieder schooljaar “De Grote Schoolkalender” verspreid in alle scholen van het lager onderwijs. Die legt de kinderen op een speelse en heldere manier de regels rond spoorveiligheid uit.

In de marge hiervan nodigen lagere en secundaire scholen die zich dichtbij het spoor bevinden Infrabel geregeld uit om veiligheidslessen te komen geven, wat de eigenlijke aanzet was om de Schoolkit te ontwikkelen. Infrabel is ook geregeld aanwezig op studie- en opleidingsdagen rond verkeersveiligheid.

Respecteren van de verkeersregels is een prioriteit voor iedereen

De nieuwe veiligheidskit past in onze strategie om iedereen, jong en oud, bewust te maken van de spoorveiligheid. Dagelijks negeren nog tientallen weggebruikers de verkeersregels en steken ze de sporen over waar dit verboden is, stoppen ze niet voor een gesloten overweg of maken ze geen gebruik van de veilige onderdoorgang in een station. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die helaas ook nog al te vaak bij jongeren gebeuren.

Het niet naleven van de veiligheid op spoorwegdomein is een sociaal-maatschappelijk probleem. Uit een nationale enquête over “Gevaarlijk gedrag op en langs het spoor” (2016) blijkt immers dat de Belg zich nog onvoldoende bewust is van de risico’s waaraan hij zich blootstelt en dit risicogedrag ook minimaliseert. De ongevallen met doden en gewonden zorgen telkens voor menselijke drama’s voor familie en vrienden van de slachtoffers.

Infrastructuurmaatregelen en controle-acties

Naast het didactische lesmateriaal werkt Infrabel continu aan een verdere verhoging van de spoorveiligheid via infrastructuurmaatregelen (vb. vervangen en vernieuwen van een overweg, plaatsen van omheiningen en struikelmatten tegen spoorlopers, …). Voorts organiseert de infrastructuurbeheerder regelmatig sensibiliseringscampagnes voor het grote publiek. Verspreid over heel België voeren de lokale politie, de federale spoorwegpolitie en Securail (NMBS) ook tal van controles uit aan overwegen, langs het spoor en in stations.

Meer info over onze overwegencampagnes: www.infrabel.be/wachten

Meer info over onze campagnes rond spoorlopen: www.loopnooitopdesporen.be