Extra sporen tussen Gent en Brugge

De aanleg van twee nieuwe sporen tussen Gent en Brussel moet de kustregio vlotter bereikbaar maken vanuit het binnenland. Deze spoorlijn krijgt heel wat reizigersverkeer te verwerken. Maar ook het goederenverkeer van en naar de haven van Zeebrugge zal hiervan de vruchten plukken.

Waarom een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge?

De kustregio is een toeristische trekpleister en een belangrijke economische toegangspoort naar de havens van Zeebrugge en Oostende. Om zowel reizigers als goederen vlot naar hun bestemming te brengen speelt de trein een cruciale rol.

Vandaag rijden er ruim 250 reizigers- en goederentreinen op de lijn tussen Gent en de kust. Het aantal treinen zal in de toekomst alleen maar toenemen. Bovendien rijden trage goederentreinen en steeds snellere reizigerstreinen op dezelfde sporen. Zeker tijdens de piekuren en het hoogseizoen (kusttoerisme) is dit geen optimale situatie.

De aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge kan de toename opvangen en de treinen vlotter laten rijden. Het snelle verkeer kan zo op de middelste sporen rijden, terwijl het trage verkeer op de buitenste sporen blijft. Op deze manier kunnen ze elkaar op geen enkel moment hinderen.

Welke werken voert Infrabel uit?

Infrabel voert voorbereidende werken uit om in de toekomst twee bijkomende sporen aan te leggen tussen Gent en Brugge. De twee bestaande sporen zullen centraal komen te liggen tussen de nieuwe sporen. Infrabel vernieuwt momenteel 3 bestaande bruggen in Aalter en Oostkamp.  

Het project verloopt in in vier fases:

  • Uitvoeren van grondwerken om de spoorbedding te verbreden voor een derde en een vierde spoor
  • Verbreden van de bestaande bruggen en tunnels
  • Aanleggen van de sporen
  • Uitvoeren van bovenleidings- en seininrichtingswerken

Er zullen 8 stations (Drongen, Landegem, Hansbeke, Bellem, Aalter, Maria-Aalter, Beernem en Oostkamp) op de spoorlijn liggen. De perrons, luifels, schuilhuisjes en fietsenstallingen worden allemaal vernieuwd. Waar nodig komen ook geluidsschermen.

Ondertussen zijn er al enkele mooie realisaties:

  • Nieuwe ringvaartbruggen en Snepkaai (tussen Gent en Landegem)
  • Vernieuwing en herinrichting stopplaats Drongen (tussen Gent en Landegem)
  • Vervangen van overwegen in de Halvemaanstraat en de Meerbergstraat door nieuwe onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers (tussen Beernem en Oostkamp)
  • Aanleg van een nieuwe weg langs het spoor aangelegd die aansluit op de Halvemaanstraat (kant Oostkamp) enerzijds en de Wellingstraat (kant Beernem)
  • Heraanleg Merendreestraat
  • Vervangen van overwegen in Di Coylde (Beernem), Jezuïetengoed, Jezuïetengoed, Nieuwendam en Maria-Aaltersteenweg door 3 fiets- en voetgangerstunnels, 1 brug voor alle verkeer en wegenis voor zwakke weggebruikers en landbouwers

Op andere plaatsen zijn de werken nog bezig, of moeten ze nog starten. De timing van de werken is afhankelijk van de beslissing en onderhandelingen omtrent het nieuwe meerjareninvesteringsplan voor het spoor. De werken voor de aanleg van een derde en vierde spoor gaan hand in hand met andere spooruitbreidingswerken richting kust.