Rijden op ons netwerk

Netverklaring

In de Netverklaring vindt u alle nodige informatie over de Belgische spoorweginfrastructuur. De Netverklaring wordt elk jaar gepubliceerd door Infrabel.

Veiligheidsreglementering

De veiligheidsreglementering voor de exploitatie van het spoornet wordt opgemaakt en gepubliceerd door Infrabel.

Gecombineerd vervoer

Bij gecombineerd vervoer zijn naast het spoor ook de weg en het water betrokken. Voor het vervoer moeten alle laadeenheden worden goedgekeurd en gecodificeerd.

Goederencorridors

Om het internationaal spoorvervoer te stimuleren, werden corridors vastgelegd. OneStopShop-contactpersonen helpen u om uw internationale rijpaden te plannen.

Ons spoornet

Het Belgische spoornet strekt zich uit over 3 595 kilometer. Het is het dichtste spoornet ter wereld en verbindt de grote steden, de grote industriecentra en de havens.