Ons spoornet

Het Belgische spoornet strekt zich uit over 3 595 kilometer. Het is het dichtste spoornet ter wereld en verbindt de grote steden, de grote industriecentra en de havens. Ons spoornet sluit ook aan op de grote Europese spoorwegassen.

Goederenvervoer

Infrabel blijft investeren in de kwaliteit van het goederentransport. We beschikken over infrastructuren op de belangrijkste economische verkeersaders en zetten versterkt in op de ontwikkeling van andere economische en logistieke centra.

 

Kaart van het Belgische spoorwegnet

Verdere inlichtingen

Informatie over diverse technische aspecten van het spoornet vindt u in de netkaarten.

Kerncijfers

  • 379 effectieve goederenrijpaden per dag (cijfers op 31.12.2013)
  • 4 068 effectieve reizigersrijpaden per dag (cijfers op 31.12.2013)