Your XXL: Uw buitengewone transporten van a tot z

Met Your XXL heeft Infrabel de geknipte oplossing in huis voor al uw buitengewone goederentransporten. Indien de omvang of het gewicht van uw transport de gangbare standaardwaarden overschrijdt, bieden we u een oplossing op maat aan (binnen de grenzen van wat technisch mogelijk is).

Het vervoer van containers en opleggers wordt sowieso aanzien als buitengewoon transport.

Opdat uw treinen in alle veiligheid op het Belgische net zouden kunnen rijden, voeren onze experts een haalbaarheidsstudie uit op basis van de heersende standaardwaarden (hoogte, breedte, lengte en gewicht) en rekening houdend met de aard van de vervoerde goederen.

Vervolgens stippelt Infrabel voor u de meest geschikte route uit. Hierbij wordt rekening gehouden met de technische beperkingen (bruggen, viaducten, tunnels enz.) en met de knelpunten op het terrein. 

      

Visuele voorstelling van het product Your XXL. Een trein vervoert een helicopter via buitengewoon goederentransport.

 

               

Grafische voorstelling van de standaardwaarden voor gewoon vervoer en buitengewoon vervoer.

 

Knowhow en follow-up op maat

Met Your XXL geniet u van de knowhow van Infrabel op het vlak van buitengewoon transport. Onze teams staan steeds klaar met een antwoord op uw vragen over buitengewone transporten. Uw vragen worden zo snel mogelijk behandeld.

 Praktische modaliteiten

 Bezorg ons de afmetingen van uw te vervoeren goederen en wij doen de rest.

 1. Dien een aanvraag in bij onze diensten met behulp van het formulier UIC 502 bijlage A.
  Dit formulier kunt u downloaden op:
  www.uic.asso.fr/etf
 2. Stuur het ingevulde formulier naar het volgende adres:
  Infrabel, Traffic Management & Services
  Dienst Buitengewone Transporten
  Marcel Broodthaersplein 2, BE-1060 Brussel
  of via e-mail: yourxxl@infrabel.be

Drie vergunningen

Wanneer uw aanvraag voor buitengewoon transport is aanvaard, krijgt u verschillende vergunningen aangeboden om op het Belgische spoorwegnet te rijden:

 • Een permanente vergunning voor uw gewone transporten;           
 • Een jaarlijks hernieuwbare vergunning indien de aard en het traject van het transport ongewijzigd blijven. Elke wijziging in de parameters leidt tot het uitvoeren van een nieuwe haalbaarheidsstudie.
 • Een vergunning voor ‘100 dagen’, eenmalig geldig gedurende drie maanden.

Productfiche

Beschrijvende fiche Your XXL (2010, pdf 2MB) 

Contactgegevens

Your XXL
Dienst Buitengewone Transporten
+ 32 (0)2 432 29 26
yourxxl@infrabel.be