Your Tracks: Uw gereserveerde sporen

Met Your Tracks stelt Infrabel tegen een forfaitaire huurprijs een deel van de beschikbare spoorweginfrastructuur ter beschikking van privéondernemingen. Het onderhoud van de verhuurde infrastructuur blijft ten laste van Infrabel.

Visuele voorstelling van het product Your Tracks. Een gevulde, bruine goederenwagon met een bordje 'Reserved' erboven.Aansluitend op uw vraag stellen onze diensten de meest geschikte oplossing voor om aan uw verwachtingen te voldoen.

Productfiche

Beschrijvende fiche van de bijkomende diensten Your Extratime en Your Tracks (2010, pdf 0.82MB)

Contactgegevens

Your Tracks
Accountmanagers Infrabel
+ 32 (0)2 432 28 27
+ 32 (0)2 432 28 28
+ 32 (0)2 432 23 11
yourtracks@infrabel.be