Your Shunts: Uw lokale capaciteit

Als aanvulling op ons aanbod van rijpaden waardoor u op het nationale net kan rijden (Your Moves), maakt Your Shunts de weg vrij voor spoorwegondernemingen die lokaal gebruik willen maken van de Belgische infrastructuren. Op die manier kunnen goederen- en reizigerstreinen, bijvoorbeeld, de bundels gebruiken om treinen te vormen, rangeringen uit te voeren of te parkeren.

Visuele voorstelling van het product Your Shunts. Treinen bevinden zich in een bundel.De rangeercapaciteiten voor goederentransport situeren zich in en rond de Belgische havens en in de nabijheid van grote industriecentra. De installaties voor reizigersverkeer situeren zich in de nabijheid van grote stedelijke stations.

Toegewezen plaatsen op aanvraag

Infrabel verleent rangeercapaciteit op zijn volledige netwerk. Dit product werd uitgewerkt door de logistieke dienst van de directie Traffic Management & Services. Het stelt uw belangen inzake lokale capaciteit en wachttijden voorop.

In geval van gelijktijdige aanvragen zal Infrabel de reserveringen behandelen op basis van verschillende toewijzingscriteria, waarbij we ten volle de rol van onafhankelijke moderator en neutrale beheerder opnemen.

Praktische modaliteiten

Infrabel biedt zijn klanten de mogelijkheid om hun lokale rangeercapaciteit online te reserveren en in kaart te brengen. Bij de reservering kan ook de gewenste periode worden aangeduid. Infrabel levert op uw verzoek informatie over de uitrusting van de infrastructuur: aansluiting op het waterdistributienet, elektrificatie, verlichting, doodlopende trajecten, toegang tot het wegennet, enz.

Productfiche

Beschrijvende fiche Your Shunts (2010, pdf 5.13MB) 

Contactgegevens

Your Shunts
Lokale capaciteit
+ 32 (0)2 432 28 69
 yourshunts@infrabel.be