Het Gewestelijk Expresnet (GEN)

Brussel heeft een topligging, midden in het centrum van Europa. De stad krijgt dan ook te maken met een serieuze mobiliteitsuitdaging. De vele pendelaars die elke dag van en naar Brussel reizen, veroorzaken heel wat fileleed en zetten ook het openbaar vervoer onder zware druk. Infrabel wil deze mobiliteitsproblemen aanpakken met een Gewestelijk Expresnet, of kortweg GEN. Het GEN staat voor: meer capaciteit, meer treinen en meer comfort op de grote spoorlijnen van en naar Brussel.

Meer en meer pendelaars

Brussel herbergt heel wat nationale en Europese instanties. Ook veel bedrijven hebben er hun uitvalsbasis. De werkgelegenheid in Brussel trekt veel pendelaars aan en bemoeilijkt bijgevolg ook de mobiliteit, vooral tijdens de spitsuren. De toegangswegen naar Brussel staan dan ook blokvast op die momenten. Meer en meer mensen kiezen voor het openbaar vervoer om op hun bestemming te geraken: bus, tram, metro, trein. De capaciteit en de onderlinge complementariteit van deze vervoersmiddelen zijn echter ontoereikend om het wegverkeer drastisch te verminderen. Het Gewestelijk Expresnet (GEN) moet het openbaar vervoer in een straal van 30 kilometer rond de hoofdstad verbeteren.

Uitbreiding spoorcapaciteit

Het GEN combineert snelheid en frequentie. Daarom is een scheiding van de rechtstreekse treinen en de tragere stoptreinen absoluut noodzakelijk. Infrabel verdubbelt dan ook de capaciteit op de grote spoorassen rond Brussel. In plaats van 2 sporen zullen de GEN-lijnen 4 sporen tellen. Zo beschikken de vaak stoppende GEN-treinen over hun eigen sporen, zonder het rechtstreekse treinverkeer te hinderen.

 

Europese wijk

Om de mobiliteit in en rond de Europese wijk te verbeteren, bouwt Infrabel een nieuwe tunnel om de spoorlijnen Brussel-Namen (lijn 161) en Brussel-Halle (lijn 26) rechtstreeks met elkaar te verbinden. De Schuman-Josafat tunnel moet meer zuurstof geven aan het Brusselse spoornet. De Europese wijk zal dankzij dit sleutelproject en de nieuw aangelegde Diabolo een rechtstreekse verbinding krijgen met de grootste steden van het land en met de luchthaven van Brussels Airport.

 

Meer info over de Schuman-Josafat spoorverbinding

 

 

Intermodaliteit

Een geïntegreerd openbaar vervoer. Het GEN project staat niet alleen voor een uitbreiding van de spoorcapaciteit in en rond Brussel, maar behelst ook een integratie van het openbaar vervoeraanbod: trein, tram, metro, bus. Met het GEN sluiten deze vervoersmiddelen naadloos op elkaar aan, zodat de reistijd gevoelig verminderd kan worden. Zo moeten we ons vlotter door de hoofdstad kunnen bewegen.

 
Multimodale stopplaatsen

De stopplaatsen die zich op de toekomstige GEN-lijnen bevinden, worden grondig gemoderniseerd en evolueren naar multimodale knooppunten waar verschillende vervoersmodi samenvloeien. Pendelaars moeten er vlot en comfortabel kunnen instappen, uitstappen of overstappen. Infrabel opende ook enkele nieuwe stopplaatsen om te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften: Mouterij, Arcaden en Diesdelle. Op de spoorlijn Brussel-Denderleeuw zal ook een nieuwe GEN-stopplaats Anderlecht geopend worden.

 

Stand van zaken

Op sommige spoorlijnen zijn de aanpassingswerken al sinds geruime tijd afgerond, elders zijn ze nog volop aan de gang of wachten we op het afleveren van de nodige bouwvergunningen.

Meer informatie over de verschillende GEN-werven