Centralisatie seinhuizen Aalst-Denderleeuw

Infrabel voert vernieuwingswerken uit in de regio Aalst-Denderleeuw om de bediening van wissels en seinen te centraliseren.

Van Aalst Kerrebroek tot Wichelsesteenweg in Lede

Van station Aalst tot station Denderleeuw

Start van de werken: 30.05.2016
Einde van de werken: 03.07.2017

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?

De omwonenden van de spoorwegen zijn belangrijk voor ons. We doen dan ook al het mogelijke om nacht- en weekendwerken te beperken. Jammer genoeg zijn ze soms onvermijdelijk omdat de doorstroming van het trein- en wegverkeer en de veiligheid van ons personeel verzekerd moeten blijven. De nachtwerken worden uitgevoerd op volgende tijdstippen:

• Aalst-Lede: 2/3 juni, 3/4 juni, 4/05 juni, 13/14 juni tem 18/19 juni, 20/21 juni tem 25/26 juni, 27/28 juni tem 02/03 juli.

• Aalst-Denderleeuw: 30/31 mei tem 02/03 juni, 06/07 juni tem 09/10 juni.

Welke werken voeren wij uit?

In de huidige fase van de werken worden er kabelwerken uitgevoerd die het gebruik van spoorkranen vereisen. Het gaat om een mobiele werf die zich verplaatst. Dit betekent dat er niet elke dag op dezelfde plaats en in de hele zone wordt gewerkt.

Wat is er al gebeurd?

Infrabel voert sinds enige tijd werken uit langs de lijn 50 (Brussel-Noord – Gent-Sint-Pieters). Deze werken kaderen in de concentratie van de seinhuizen, een moderniseringsproject van Infrabel. De stapsgewijze concentratie van de seinhuizen zorgt ervoor dat de bediening van wissels en seinen van verschillende zones wordt gecentraliseerd Hierdoor hebben we een beter overzicht van het treinverkeer in een volledige regio en kan er sneller en efficiënter gewerkt worden. Minder seinhuizen betekent ook dat we meer kunnen investeren in hoogtechnologische apparatuur, wat een betere betrouwbaarheid van de seininstallaties oplevert.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.

 

Deze werf is een onderdeel van