Onderhoudswerken van de steunmuren tussen de stations Brussel-Zuid en Brussel-Kapellekerk

Infrabel vangt onderhoudswerken aan van de steunmuren tussen de stations Brussel-Zuid en Brussel-Kapellekerk. Deze werkzaamheden vinden plaats van 1 september tot eind 2017.

Tussen de stations Brussel-Zuid en Brussel-Kapellekerk

Start van de werken: 01.09.2016
Einde van de werken: 30.11.2017

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke impact hebben deze werken op uw buurt ?

  • Er wordt hoofdzakelijk overdag gewerkt tijdens weekdagen van 07.00 tot 16.00 u. Er moet wel 's nachts werfmateriaal tot op de plaats van de werf vervoerd worden over het spoor (enkele nachten per week). Dit spoortransport kan enige geluidshinder veroorzaken.
  • De werken worden uitgevoerd met zware werktuigen die overdag lawaai zullen maken.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.