Vaak gestelde vragen

Hinder beperken

Waarom zijn er soms nacht- en weekendwerken? Waarom kunnen wij u geen gedetailleerde planning van de werken meegeven?

Geluidshinder beperken

Hoe bestuderen we geluidshinder? Wat zijn geluidsschermen? Wat zijn groene muren?

Inspraak

Wat is een openbaar onderzoek en hoe verloopt dit? Wat is het doel hiervan? Wat is een stedenbouwkundige vergunning?

Onteigeningen

Wat betekent onteigening? Hoe verloopt de procedure? Wanneer moet u uw eigendom vrijmaken?

Plaatsbeschrijvingen

Wat is een plaatsbeschrijving en waar en wanneer wordt ze opgemaakt? Hoe wordt u hierover ingelicht?

Begroeiing en bebouwing langs het spoor

Bomen snoeien langs het spoor? Onze richtlijnen voor sproeien?