Buurtbewoners

Werf in uw buurt

Zoek hier alle algemene en praktische informatie over onze werven en projecten in uw buurt.

Projecten

Sommige werven op spoorweginfrastructuur zijn een stuk van een groter project.

Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen over onteigeningen, hinder beperken, geluidshinder beperken, begroeiing en bebouwing langs het spoor.

Publicaties

Onze brochures, presentaties van de buurtbewonersvergaderingen, infoberichten.

Infosessies

Ontdek onze volgende infosessies via de digitale kalender.